MASLINARSTVO

BIO-ALGEEN S-92 U MASLINARSTVU

Osobite rezultate dala je primjena bio-algeena S-92 u području maslinarstva. Jednostavnom primjenom (prskanje) bitno se povećava urod, kvaliteta ploda, povećava se sadržaj ulja, a prirodna aroma i miris maslina dolazi do punog izražaja. Masline su zdravije i otpornije na bolesti i eventualne štetne utjecaje okoliša.

Uporabom Bio-algeena smanjuje se potreba za korištenjem mineralong gnojiva. Pozitivnim djelovanjem Bio-algeena S92 dušik se veže u čvršće spojeve i alga ga otpušta biljkama u potrebnoj količini.

Bio-algeen S-92, može se koristiti zajedno sa svim danas poznatim zaštitnim sredstvima (osim magnezija). Važno: kada se radi mješavina, prvo treba napuniti posudu vodom, zatim dodati bio-algeen S-92 promiješati i dodati ostale sastojke. Kad se koristi s tekućim dušikom, stroj se mora svakodnevno čistiti. Kao mjera opreza od površinskog strujanja i statičkog elektriciteta, na spojku prikolice traktora treba pričvrstiti lanac za uzemljenje i zadržati se u kontaktu s tlom za vrijeme punjenja, prijevoza i raspršivanja.

Ekonomske uštede primjene bio-algeena S-92 očituju se u direktnoj uštedi mineralnog gnojiva od 200% u trogodišnjem ciklusu, a prinos maslina povećava se u ovisnosti o vrsti i pravilnoj primjeni agrotehničkih mjera do 30%, što omogućuje pozitivne ekonomske efekte, a sa aspekta ekologije održivi razvoj.

PRIMJENA:

1. prskanje na početku vegetacije – razrijeđeno 0,2 – 1,0%
2. prskanje 15 dana kasnije
3. prskanje 15 dana kasnije
4. i 5. prskanje obaviti po potrebi, kad nastupi suša, u vremenskom
razmaku od 15 dana.
Masline je potrebno dobro poprskati i po krošnji i po deblu.

PREPORUKE

Proizvođač preporučuje 0,2% mješavinu i 5 prskanja, no naši korisnici su primijetili da su korištenjem 0,7 – 1,0% mješavine i 2 prskanja: prije i poslije cvatnje, učinci puno bolji i ogledaju se u slijedećem:

REGENERACIJA STABALA

Stara, dugovječna stabla masline, koja su često oštećena, što zbog svoje starosti, što zbog mehaničkih oštećenja ili agresivnog utjecaja okoliša, mogu se uspješno regenerirati uz pomoć bio-algeen korijenskog koncentrata. U zoni korijenja izbuše se rupe u koje se ulijeva mješavina bio-algeena i vode. Na taj se način potiče brza regeneracija – na korijenju se ubrzano stvaraju polupropusne membrane i potreban osmotički pritisak koji omogućuju optimalnu prihranu. Nježno korijenje maslina nije podložno negativnom djelovanju agresivnog mineralnog gnojiva što ima direktan učinak na zdravlje i razvoj masline.

MASLINOVA KOMINA KAO ORGANSKO GNOJIVO

Nezamjenjiva je uloga organskih gnojiva u ishrani bilja. Organska gnojiva ne samo da hrane biljku već i popravljaju vodo-zračni režim u tlu i čuvaju vlagu.

Danas je komina masline ekološki problem mnogih uljara u mediteranskom dijelu Hrvatske. Ona nije „otpad“ nego vrijedna sekundarna sirovina. Kompostirana komina daje vrijedno organsko gnojivo.

Svježa komina masline ne može se upotrebljavati kao organsko gnojivo jer sadrži visoku koncentraciju amonijaka i vodotopivih soli pa ako dođe u direktni kontakt s korijenom biljke može izazvati palež i sušenje.

Prirodna razgradnja tj. humifikacija komine traje 5 godina. Upotrebom naših proizvoda (Bio-algeen G-40 i K-20) proces kompostiranja se bitno skraćuje i traje 6-8 mjeseci. Rezultat čega je kvalitetno organsko gnojivo. 

KOMPOSTIRANJE

Kominu masline dobivenu preradom hidrauličnim prešama prije kompostiranja treba navlažiti tj. zaliti vodom da ima vlagu 50 – 60%. No, onu dobivenu iz novih uljara s centrifugalnim prešama ne treba vlažiti jer već ima potrebnu vlagu.

Kominu je potrebno odložiti na hrpu visine do 70 cm, te jednolično površinski zaliti otopinom bio-algeen preparata K-20 i G-40.
Za 1m3 komine potrebno je po 1 dl bio-algeena K-20 i G-40, 20 l vode i po mogućnosti ½ kg dušika.

Za kompostiranje može nam poslužiti sav organski otpad kao lišće i grane uz preduvjet da su što bolje usitnjene. Već nakon 6 mjeseci možemo po 20 kg – 60 kg kompostirane komine rasuti kao organsko gnojivo ispod krošnje masline. To je najbolje učiniti tijekom rujna, a ako teren dozvoljava motokultivatorom unijeti u tlo.

Kompostirana komina masline koja se koristi kao organsko gnojivo, ne samo da će hraniti maslinu, nego će joj u sušnim, ljetnim mjesecima čuvati vlagu. Upotreba kompostirane komine smanjuje i probleme sa korovima.