Bio-algeen THK

Za stabiliziranje obala kanala i zaštitu od erozije

Najbolji rezultati u stabilizaciji obalne strmine kanala dobiveni su tek primjenom BIO-ALGEEN THK (natrijeva alginata). Po svome sastavu radi se, dakle, o natrijevu alginatu koji je u određenom odnosu pomiješan sa montmorilonitom.

U kontaktu s vodom BIO-ALGEEN THK proizvodi tzv. ton-humus kompleks, ima tiksotropna svojstva, a u kontaktu s tlom počinje stvarati karakterističan gel (žele).

BIO-ALGEEN THK blagotvorno djeluje na plodnost tla, koje postaje idealnom osnovom za ozelenjavanje.

Mješavini zemlje i vode dodaje se 2% BIO-ALGEEN THK - natrijeva alginata. Smjesa dobiva tako potrebnu tečnost i optimalnu mogućnost za ispumpavanje.

Primjenom BIO-ALGEENA postignuti su najbolji rezultati u smislu zaštite obale od erozija, jer bez njegove primjene ne može se postići potreban kontakt punjenja s podlogom - nasipom. Tek njegovom primjenom dobije se homogeno, stabilno i protočno tijelo idealno za ozelenjavanje i otporno na erozije.

Bio-algeen korijenski koncentrat
Povratak na proizvode