Bio-algeen granulat

Bio-algeen granulat višestruko povećava kapacitet zadržavanja vode (i do 300%). Tako biljkama stalno stoji na raspolaganju potrebna količina vlage. Istodobno bio-algeen granulat kao univerzalna hranidbena podloga služi i za optimalno reguliranje mikroflore u tlu.

Preparat se lako primjenjuje: može se aplicirati ručno i pomoću strojeva.

Upute za primjenu

Travnjaci 50 - 100 g/m2 već prema kvaliteti tla, lagano ufrezati.
Umorna tla i zaštita od erozije 50 - 100 g/m2 lagano ufrezati.
Za renovaciju travnjaka, produbljivanje korijenske zone 50 - 100 g/m2 nakon aerifikacije, mješavinu granulata s pijeskom (omjer 1:1) staviti u iskopane rupe. Mineralno gnojivo nakon 14 dana.
Za brzo prokorijenjavanje busena 50 - 80 g/m2 lagano zagrnuti na fino planiranoj podlozi, postaviti busenje, dobro zaliti. Mineralno gnojivo nakon 8 dana.
Fiksiranje gornjeg sloja na strminama (humusiranje) 50 g/m2 ravnomjerno rasprostrijeti na donji sloj, zatim postaviti gornji sloj.
Za supstrate pri sadnji biljaka 1,5 - 3 kg/m3, kod tresetnih supstrata i do 10 kg/m3.
Sadnice 30 - 60 g po iskopanoj rupi, već prema veličini rupe.

Povratak na proizvode