Bio-algeen G-40

Biološkom preobrazbom akumuliraju se slobodni protoni i ioni metala. Time se sprječava nastanak sumporovodika, a neugodni mirisi se u znatnoj mjeri smanjuju. Hranjivi sastojci gnojnice, prije svega amonijak, fosfor i kalij ostaju očuvani, a nitrat koji se kasnije stvara u tlu održava se u takvu stanju da ga biljke mogu iskoristiti.
Djelotvornost bio-algeena G-40 u direktnoj je ovisnosti o ravnomjernoj raspodjeli preparata u gnojnici. U praksi su se do sada razvila tri načina primjene:

1. Tretman kojim se povoljno utječe na zrak (mikroklimu) u štali kao i održavanje tekućeg stanja gnojnice.
Gnojnici se dodaje 150-250 g bio-algeena G-40 po m3 pomiješanog s najmanje 20 l vode. Tom mješavinom polijeva se štala u tjednim razmacima ili već prema potrebi. Polijevanje treba početi na najudaljenijem mjestu od lagune, kako bi se preparat putem kanala na tlu ravnomjerno rasporedio po cijeloj štali sve do lagune.
2. Tretiranje gnojnice u laguni radi homogeniziranja i redukcije neugodnih mirisa
Ukupna količina bio-algeen G-40 raspoređuje se na tri dijela (tretmana). I tu se količina od 150-250 g/m3 bio-algeena G-40 miješa sa 20 l vode/m3.
- Jedna trećina te mješavine stavlja se u početku u praznu lagunu.
- Druga trećina primjenjuje se onda kad se laguna napuni do polovice.
-Treća trećina primjenjuje se otprilike tjedan dana prije puštanja gnojnice u spremnik.
3. Tretman pune lagune radi smanjivanja neugodnih mirisa
U punu lagunu, 4 dana prije pražnjenja stavlja se 200 g bio-algeen G-40/m3 pomiješanog s najmanje 20 l vode. Gnojnica se odmah promiješa. Intenzivni i neugodni mirisi nestaju.

Primjena G-40 na rešetkastom podu:

Polijevati sadržaj algi pomiješan sa vodom 1 litra na 30 litara vode svakih 10 dana, od čistoga prema rešetkama
Kad je laguna prazna treba ju tretirati sa algama, kad se napola dopuni i 4-5 dana prije pražnjenja.

Septičke jame

Nakon pražnjenja, redovito u tjednim razmacima uliti 0,03 l (1 čep) bio-algeen G-40 u WC-školjku i pustiti vodu. Za ostale slučajeve – vidi upute za tretiranje gnojnice.

Kompostiranje

Mješavinom 200 g bio-algeen G-40 i 20 litara vode preliti 1 m3 usitnjenog materijala za kompostiranje.


Povratak na proizvode