Biopolym - dodaci stočnoj hrani

Registracija biopolym aditiva u stočnoj hrani

U skladu sa German Animal Law (Njemačkim Zakonom o stočnoj hrani) od 02.07.1975. godine (BGB-I.S. 1745 - 1753), revidiranim s Animal Feed Law (zakonom o stočnoj hrani) od 12.01.1987. godine (BGB-I.S. 138 - 140) i s Animal Feed Ordnance (FMV) od 08.04.1981. godine (BGB1-I.S. 352) u vezi sa Anexom 3, "Aditivi, pod paragrafom 5, emulzirajuća sredstva, stabilizatori, zgušnjivači i želirajuće tvari opisanim pod EEZ Reg. Br. E 401 Natrium Alginate su dozvoljeni, bez ikakvih ograničenja, kao aditivi za svaku stočnu hranu i sve vrste životinja
Zato što su naši preparati čisto biološki imamo EU dozvolu iz područja ekologije koja vrijedi za sve članica EU (Lex EU 2381/94), te vodopravne dozvole izdate od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za bio-algeen G-40 i K-20.

Indirektni učinci na proizvodnju životinja i direktni učinci na izmet

Loše higijenske prilike smještaja životinja općenito pogoduju razvoju dišnih infekcija, virusne etiologije uz komplikacije upala pluća sa sekundarnim bakterijskim infekcijama (p.multocida, ac.bronchopneumonije, mikoplazma i td.).

Samo liječenje ne može zamijeniti obveznu primjenu higijenskih mjera i tu dolaze do izražaja proizvodi bio-algeen G-40 i biopolym.

Primjenom ovih proizvoda u prvom redu postižemo smanjenje koncentracije amonijaka i ostalih štetnih plinova u prostorijama gdje obitavaju životinje i to 60 – 70 % (plinovi nastali uslijed biokemijske razgradnje) time smo postigli bolje klimatske uvjete u prostoriji što se rezultira boljom konverzijom hrane, skraćenjem trajanja tova, manji postotak uginuća, zatim manjim utroškom lijekova 30-40% po životinji. Osim ovoga ovi proizvodi omogućuju da gnojnica bude u tekućem stanju, uklanjaju neugodne mirise, i prilikom čišćenja puno je lakše čistiti prostorije jer se izmet ne lijepi za pod.

Pri pražnjenju lagune nije potreban mikser za razbijanje kore jer je gnojnica već u tekućem stanju, a prilikom odvoza na polje ne širi neugodne mirise. Tretirana gnojnica obogaćena je dušikom stoga je smanjena potreba za dušičnim gnojivima, a zemljane površine tretirane ovom gnojnicom daju 30 – 40 % veći i kvalitetniji urod posijane kulture na tom zemljištu.

Biopolym

Biopolym - dodaci stočnoj hrani su bio-kemijski rastvori morskih algi i koriste se u proizvodnji stočne hrane kao i kod pripreme mješavina.

Rezultat upotrebe tih proizvoda kao dodataka stočnoj hrani je kvalitetna i ekološki opravdana stočna proizvodnja i poboljšavanje gnojiva.
Gusta i želirajuća tvar, u obliku alginskih kiselina, sadržana u Biopolym - dodacima ne uništava se u crijevnom traktu. Ona djeluje kao polielektrolit i izmjenjivač iona koji pozitivno utječu na biološke i fizikalne karakteristike izmetina.

Biopolym- dodaci stočnoj hrani ne mijenjaju kemo-fizikalne karakteristike drugih aditiva ili njihove učinke.

Tov brojlera:

1 kg Biopolym FZ granulata na 2 tone hrane
ili
Biopolym FZT kontinuirano dodavanje u pitku vodu pomoću pumpe za doziranje u omjeru 1 : 3500

Tov svinja:

1 kg Biopolym FZ granulata na 2 tone hrane
ili
Biopolym FZT kontinuirano dodavanje u pitku vodu pomoću pumpe za doziranje u omjeru 1 : 3500
ili
3 gr Biopolym FZ tekućina na 100 kg žive vage/dan. Radi boljeg miješanja s hranom preporuča se razrjeđenje Biopolyma s vodom u omjeru 1:5 do 1:10. Ukupna potrošnja: od odbića do kraja tova (75 dana) = 170 gr po životinji.

Tov teladi:

1 kg Biopolym FZ granulata na 2 tone hrane
ili
Biopolym FZT kontinuirano dodavanje u pitku vodu pomoću pumpe za doziranje u omjeru 1 : 3500

Bio-algeen G-40

Biološkom preobrazbom akumuliraju se slobodni protoni i ioni metala. Time se sprječava nastanak sumporovodika, a neugodni mirisi se u znatnoj mjeri smanjuju. Hranjivi sastojci gnojnice, prije svega amonijak, fosfor i kalij ostaju očuvani, a nitrat koji se kasnije stvara u tlu održava se u takvu stanju da ga biljke mogu iskoristiti.
Djelotvornost bio-algeena G-40 u direktnoj je ovisnosti o ravnomjernoj raspodjeli preparata u gnojnici. U praksi su se do sada razvila tri načina primjene:

1. Tretman kojim se povoljno utječe na zrak (mikroklimu) u štali kao i održavanje tekućeg stanja gnojnice.
Gnojnici se dodaje 150-250 g bio-algeena G-40 po m3 pomiješanog s najmanje 20 l vode. Tom mješavinom polijeva se štala u tjednim razmacima ili već prema potrebi. Polijevanje treba početi na najudaljenijem mjestu od lagune, kako bi se preparat putem kanala na tlu ravnomjerno rasporedio po cijeloj štali sve do lagune.
2. Tretiranje gnojnice u laguni radi homogeniziranja i redukcije neugodnih mirisa
Ukupna količina bio-algeen G-40 raspoređuje se na tri dijela (tretmana). I tu se količina od 150-250 g/m3 bio-algeena G-40 miješa sa 20 l vode/m3.
- Jedna trećina te mješavine stavlja se u početku u praznu lagunu.
- Druga trećina primjenjuje se onda kad se laguna napuni do polovice.
-Treća trećina primjenjuje se otprilike tjedan dana prije puštanja gnojnice u spremnik.
3. Tretman pune lagune radi smanjivanja neugodnih mirisa
U punu lagunu, 4 dana prije pražnjenja stavlja se 200 g bio-algeen G-40/m3 pomiješanog s najmanje 20 l vode. Gnojnica se odmah promiješa. Intenzivni i neugodni mirisi nestaju.


Povratak na proizvode